تفاوت شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود

تفاوت شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود مشاوره تخصصی : 40775687-021 Facebook Twitter Instagram Linkedin مشاوره تخصصی : 40775687-021 تفاوت شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود تفاوت شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود به نسبت وجه اشتراک خیلی زیاد است ، یعنی حداقل شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر باید […]

مدارک موردنیاز جهت کارت بازرگانی اشخاص حقوقی

مدارک موردنیاز جهت کارت بازرگانی اشخاص حقوقی مشاوره تخصصی : 40775687-021 Facebook Twitter Instagram Linkedin مشاوره تخصصی : 40775687-021 مدارک موردنیاز جهت کارت بازرگانی اشخاص حقوقی مدارک موردنیاز جهت کارت بازرگانی اشخاص حقوقی تکمیل سه برگ فرم و تعهدنامه در اتاق بازرگانی دو برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره […]