تفاوت شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود

تفاوت شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود مشاوره تخصصی : 40775687-021 Facebook Twitter Instagram Linkedin مشاوره تخصصی : 40775687-021 تفاوت شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود تفاوت شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود به نسبت وجه اشتراک خیلی زیاد است ، یعنی حداقل شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر باید […]

ابطال کارت بازرگانی

ابطال کارت بازرگانی مشاوره تخصصی : 40775687-021 Facebook Twitter Instagram Linkedin مشاوره تخصصی : 40775687-021 نحوه ابطال کارت بازرگانی ابطال کارت بازرگانی ممکن است اختیاری و یا اجباری باشد ، در صورتی که تخلفی در واردات و صادرات انجام شود ابطال اجباری می باشد و گاهی اوقات شخص نیازی به کارت ندارد وقصد واردات و […]

مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت بازرگانی حقیقی

مدارک کارت بازرگانی حقیقی

مدارک کارت بازرگانی حقیقی مشاوره تخصصی : 40775687-021 Facebook Twitter Instagram Linkedin مشاوره تخصصی : 40775687-021 مدارک مورد نیاز جهت کارت بازرگانی اشخاص حقیقی مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت بازرگانی حقیقی به صورت زیر می باشد: تکمیل سه برگ فرم عضویت اتاق و تعهدنامه عضویت در اتاق تکمیل پنج برگ فرم مشخصات بازرگانی اصل […]

مدارک موردنیاز جهت کارت بازرگانی اشخاص حقوقی

مدارک موردنیاز جهت کارت بازرگانی اشخاص حقوقی مشاوره تخصصی : 40775687-021 Facebook Twitter Instagram Linkedin مشاوره تخصصی : 40775687-021 مدارک موردنیاز جهت کارت بازرگانی اشخاص حقوقی مدارک موردنیاز جهت کارت بازرگانی اشخاص حقوقی تکمیل سه برگ فرم و تعهدنامه در اتاق بازرگانی دو برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره […]