پلمپ دفاتر مالیاتی

پلمپ دفاتر مالیاتی ، اولین کاری که بعد از ثبت شرکتها باید صورت گیرد اخذ پلمپ دفاتر مالیاتی شرکت است. مطابق ماده 6 قانون تجارت هر شرکتی باید دفتر روزنامه و کل اخذ نماید ، تمامی حساب ، کتابهای مالی شرکت باید درون این دفاتر نوشته شود ، و به اداره دارایی زمان اظهارنامه مالیاتی ارائه گردد.

حالا این پلمپ دفاتر اصلا چی هست؟ دو تا دفتر هست بنام دفتر روزنامه و دفتر کل که حسابدار شما باید تمامی حسابهای شرکت را داخل آن بنویسد اعم از قراردادها ، درآمدها ، هزینه ها ، سود خالص ، که در نهایت با توجه به آن مالیات به شرکت تعلق میگیرد.

چرا به این دفاتر ، دفاتر پلمپ میگویند؟

این دفاتر توسط اداره ثبت شرکتها ، ورق شماری میشه ، اسم شرکت داخلش قید میشه ، برچسب میشه نهایتا یک پلمپ زده میشه. این پلمپ به این دلیل انجام می گردد که شما نتوانید به آن برگه ای اضافه یا کم کنید.

اگر دفاتر خود را پلمپ نکنید جهت تحریر شما دفتر ندارید و مشمول جریمه خواهید گردید ولی با داشتن دفاتر حداقل جریمه ارائه دفاتر به شرکت شما تعلق نخواهد گرفت حتی اگر دفاتر را سفید تحویل اداره دارایی دهید ضمنا باید سر موقع دفاتر را پلمپ نمایید با توجه به معاملات فصلی.

پلمپ دفاتر مالیاتی

مشاوره رایگان