کد اقتصادی چیست؟

کد اقتصادی  شماره ای 12 رقمی است که برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به تولید کالا یا ارائه خدمات می پردازند اختصاص داده می شود. این کد جهت شناسایی شخص ، شرکت یا موسسه در واحد مالیاتی استفاده می شود و تمامی شرکت های ثبت شده ملزم به اخذ کد اقتصادی هستند. هر شرکت یا موسسه بعد از اینکه به ثبت رسید و آگهی تاسیس آن در روزنامه رسمی منتشر گردید ، باید حداکثر ظرف 2 ماه در اداره مالیات حوزه ای که به آدرس شرکت یا موسسه مرتبط است ، تشکیل پرونده داده و نسبت به اخذ کد اقدام نماید. در صورت مراجعه نکردن مشمول جریمه مالیاتی خواهد شد.

 • صدور فاکتور رسمی
 • اخذ کارت بازرگانی
 • رتبه بندی و اخذ گرید
 • دریافت گواهی ارزش افزوده
 • شرکت در مناقصات و مزایده ها
 • انعقاد قرارداد با شرکت های دولتی
 • امکان برخورداری از معافیت های مالیاتی
 • انعقاد قرارداد با شرکت های خصوصی حرفه ای
 • امکان ارسال اظهارنامه مالیاتی
کد اقتصادی

از دیگر مزایای اخذ کد ،  کسب مجوز برای فعالیت های تجاری و پرداخت حقوق دولت در قالب مالیات و جلوگیری از رقابت های ناسالم است. مطابق مصوبه اخیر مجلس ، چنانچه شرکتها مراحل اخذ کد مالیاتی را انجام ندهند و این کد را دریافت نکنند از معافیتهای مالیاتی که در ماده 105 قانون مالیاتی کشور قید شده بی بهره خواهند بود.

مراحل دریافت کد اقتصادی

 • تحویل مدارک به اداره نظارت و پیگیری
 • مراجعه به اداره مالیات و واحد مستغلات
 • بازدید از محل
 • پس از تایید واحد مستغلات وتایید
 • ارسال مدارک پس از بررسی و تایید به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و اداره شماره اقتصادی
 • صدور کارت شماره اقتصادی

مشاوره رایگان