کارت عضویت اتاق بازرگانی چیست؟

کارت عضویت اتاق بازرگانی ، کارتی است که توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستان ها به اسم متقاضیانی که واجد شرایط باشند صادر می گردد و صدور این کارت موکول به آن است که متقاضیان ، نام شرکت یا نام خویش را در دفتر ثبت تجاری ثبت کرده باشند.

بازرگانانی که تقاضای صدور کارت عضویت در اتاق بازرگانی می نمایند ، باید بر اساس فرم های چاپ شده از طرف اتاق بازرگانی اطلاعات مربوط به تجارت و بیزینس خود را به اتاق بازرگانی ارائه نمایند و اعتبار آنان از جانب دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی تایید گردد.

 • افراد متقاضی کارت باید حداقل 23 سال تمام داشته باشند
 • ارائه کپی برابر اصل از مدارک شناسایی هویتی مانند کارت ملی شناسنامه
 • ارائه گواهی عدم سوء سابقه کیفری
 • ارائه کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت دائم از خدمت
 • ارائه 2 قطعه عکس رنگی 3*4 پرسنلی
 • تکمیل و امضا نمودن تعهد نامه عضویت اتاق بازرگانی
 • پرداخت هزینه عضویت اتاق بازرگانی
کارت عضویت اتاق بازرگانی

وظایف و اختیارات کارت عضویت اتاق بازرگانی

افرادی که عضو اتاق بازرگانی می شوند در تمام مواردی که مربوط به واردات و صادرات کالاها می شود تصمیم گیری می کنند ، تا از طریق همین تصمیمات اتخاذ شده بتوانند از ورود کالا های قاچاق بازداری کرده و به تولید درونی و اقتصاد مملکت از این روش کمک کنند. همچنین یکی دیگر از وظایف اتاق بازرگانی این است که با مذاکره با فعالین بخش خصوصی و بالا بردن کیفیت محصولات و کالاهای تولید داخل ، از واردات محصولات مشابه و خروج ارز از کشور جلوگیری نمایند.

 • به سرمایه گذاران اطمینان می دهد که بتوانند برای سرمایه گذاری مطمئن تر اقدام کنند.در واقع اتاق بازرگانی ، بازرگانان را برای سرمایه گذاری مطمئن تر ترغیب و تشویق می نماید.
 • بررسی شرایط کسانی که تقاضای کارت عضویت اتاق بازرگانی دارند و صدور این کارت توسط اتاق بازرگانی برای متقاضیان
 • با کشورهای دوست و همسایه ای که در زمینه های تجاری و اقتصادی با یکدیگر فعالیت مشترک دارند اتاق های مشترکی را برگزار می کنند تا بتوانند اقدامات لازم را برای بهبود فعالیت های مشترک انجام دهند
 • شناسایی کالا های صادراتی کشور به منظور ارتقاء هرچه بیشتر صادرات غیر نفتی و ارز آوری
 • شناسایی و واردات کالا های مرغوب تر به کشور و جلوگیری از واردات و بی رویه محصولاتی که در داخل کشور نیز به تولید می رسند.

مشاوره رایگان