ثبت شرکت : ساده ترین تعریفی که از ثبت شرکت میتوانیم بگوییم که در ذهن شما به راحتی جا بیافتد این است که هرگاه دو یا چند شخصیت حقیقی یا حقوقی در کنار هم گردآوردی شوند و کسب و کار اقتصادی را شروع کنند و هریک در سود و زیان با هم شریک شوند شرکت گفته می شود که ثبت آن در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری انجام می شود.

مشاوره جهت ثبت شرکت

مدارک ثبت شرکت

کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه تمام اعضاء

دریافت سوء پیشینه

آدرس و کدپستی

انتخاب نام شرکت

انتخاب موضوع شرکت

ثبت شرکت

هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز آن ایران باشد شرکت ایرانی محسوب می شود

کلیه شرکتهای ایرانی مذکور در قانون تجارت ( سهامی ـ ضمانتی مختلط -تعاونی) که در تاریخ اجرای این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده‌اند باید مهر تا آخر شهریور ماه 1310 تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند والا به تقاضای مدعی العموم بدایت محلی که ثبت باید در آن‌جا به عمل آید محکمه مدیران آن‌ها را به یک صد الی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد کرد و در صورت تقاضای مدعی العموم حکم انحلال شرکت مختلف نیز صادر خواهد شد.

در صورتی که مدت فوق برای تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد.

از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای این‌که بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.

قوانین ثبت شرکت خارجی در ایران

هر شرکت خارجی که در تاریخ اجرا این قانون در ایران به وسیله شعبه یا نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است باید در ظرف چهار ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید در صورتی که این مدت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی تهران به تقاضای نماینده شرکت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد.

اشخاصی که به‌عنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت‌‌های خارجی در ایران اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضای موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی العوم بدایت و به حکم محکمه ابتدایی تهران محکوم به جزای نقدی از پنجاه تومان تا هزار تومان خواهند شد و به علاوه محکمه برای هر روز تأخیر پس از صدور حکم متخلف را به تادیه پنج الی پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود.

در مورد شرکت‌های خارجی که شرایط عملیات آن‌ها به موجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای ثبت وزارت امور خارجه تصدیق نماید ـ مفاد قسمت اخیر ماده فوق مجری نخواهد شد ولی جزای نقدی برای هر روز تأخیر بعد از صدور حکم از قرار روزی ده الی یکصد تومان است.

تغییرات راجع به نمایندگان شرکت یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد کتباً اطلاع داده شود تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است مگر این‌که شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می‌کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.

تعیین موضوع شرکت: موضوع فعالیت خود را مشخص میکنید

تعیین نوع شرکت : با توجه به موضوع شرکت باید یکی از انواع شرکت های تجاری رو انتخاب کنید که معمولا شرکت های سهامی خاص و مسئولیت محدود دو نوع از انواع رایج شرکتهای تجاری به حساب می آیند.

تعیین نام شرکت : یعنی هویت بخشیدن به شرکت با انتخاب نام آن در مورد نام شرکت باید با وجود فراوانی شرکت های تجاری ، بین نام شرکت ها مشابهت وجود نداشته باشد

تعیین شرکای شرکت : هریک از شرکت های تجاری برای تاسیس شرکت ، حداقل شرکا را می تئانند اعلام کنند ، حداقل تعداد شرکاء در شرکت های تجاری 2 نفر است که در سهامی خاص بیشتر از 2 نفر یعنی با وجود 3 نفر شریک تشکیل می شود و 2 بازرس

تعیین میزان سرمایه: حداقل میزان سرمایه با توجه به قالب شرکت تجاری متفاوت است.

تدوین اساسنامه شرکت : در واقع با طی مراحل فوق ، این تدوین در قالب اساسنامه شرکت صورت می گیرد و حکم سند شرکت را دارد . در اساسنامه ، خط مشی شرکت ، نام ، موضوع ، میزان سرمایه ، شرکا ، مدت ، محل شرکت قید می شود.

ثبت شرکت

ثبت شرکتها ، هرگونه فعالیت تجارتی باید در چارچوب سازمانی متشکل و منظم و براساس قوانین کشورانجام گیرد. این سازمان ها لازم است با نام «شرکت» به ثبت برسند. ثبت یک شرکت مستلزم انجام تشریفاتی خاص و تهیه و تنظیم مدارکی معین است. نا آشنایی مراجعان با مقررات ثبت شرکتها سبب اتلاف وقت و نیروی کارکنان و مراجعه کنندگان این اداره و موجب بسیاری از ناخشنودیها می گردد. از سوی دیگر هرگونه تغییر و تحوّلی در جهت دگرگونی در ساختار شرکتها از قبیل تغییر در میزان سرمایه ، موضوع و نام شرکت ، نوع سهام ، محل شرکت ، ترکیب هیات مدیره ، بازرسان و… می بایستی به مرجع ثبت شرکتها اعلام شود. 

 • وارد نمودن شماره ملی شخص در صورت ایرانی بودن و شماره گذرنامه در صورتخارجی بودن. سپس معلوم کردن نوع شرکت که آیا شعبه ی خارجی است یا نمایندگی یک شرکت خارجی

 • وارد نمودن اطالعات شخصی مربوط به نام متقاضی
 • وارد کردن سمت متقاضی مبنی بر اینکه اصیل است یا وکیل
 • درج اطالعات مربوط به امضاکننده دفتر
 • مشخص کردن سمت امضا کننده دفتر که آیا از مدیران است یا شرکاء یا سهامداران یا وکیل رسمی
 • وارد کردن 5 نام برای شرکت به ترتیب اولولیت

  با انتخاب نام شرکت یک کد رهگیری به شما داده خواهد شد . سپس در قسمت نام های درخواستی ، 5 اسم را به ترتیب اولویت وارد نمایید.

  برای برگزیدن نام شرکت ، اسم ها و عنوان هایی را انتخاب نمایید که ویژگی های زیر را دارا باشند:

   قبلا به ثبت نرسیده باشد

  دارای معنا و مفهوم باشد

   خارجی نباشد

  با فرهنگ انقالب اسالمی مطابقت داشته باشد

  زمان اعتبار اسم شرکت تایید شده برای افراد حقوقی نامحدود می باشد . اگر عنوان تایید شده شخص حقوقی در شرف تاسیس یا تغییر ثبت نشود فقط سه ماه از تاریخ تایید نام دارای اعتبار می باشد . شرکت های سهامی عام تا مدت شش ماه از تاریخ تشکیل مجمع عمومی موسس ، اعتبار نام خواهند داشت . عنوان شرکت با رعایت تاریخ تقدم ، مختص فردی می باشد که به نام آن در مرجع ثبت شرکتها ثبت شده باشد . در این صورت هیچ شرکت حق انتخاب این عنوان را ندارد

ثبت شرکت
مرحله انتخاب موضوع و اعضاء شرکت
 • درج موضوع شرکت بر اساس نوع فعالیت آن در آغاز انتخاب نوع فعالیت شرکت و بعد از آن مدت زمان فعالیت شرکت بر اساس اینکه نامحدود یا محدود باشد و در صورت محدود بودن تعیین حداکثر مدت فعالیت شرکت

 • درج آدرس مرکز اصلی شرکت با کد پستی و یک تلفن ثابت

  تعیین سرمایه شرکت

  تعیین تعداد و ارزش سهم برای شرکت

  انتخاب گزینه وجود یا عدم وجود مجوز برای فعالیت هایی که نیاز به مجوز از سازمان های خاص دارند

  و وارد کردن شماره مجوز و تاریخ مجوز

 • وارد کردن مشخصات اعضای شرکت

  مشخصات افراد حقیقی مانند نام و نام خانوادگی و نام پدر و شماره شناسنامه و غیره و شناسه ملی برایاشخاص حقوقیکد پستی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و شماره ثبت برای افراد حقوقی پر کردن فیلد تاریخ شروع سمت و مدت تصدی و تاریخ پایان اعتبار سمت و غیره و مشخص نمودن وضعیت حق امضا

  پر نمودن اطالعات مربوط به نمایندگان قانونی و نماینده مورد نظر و نوع نمایندگی و مستند نمایندگی و شماره و تاریخ مستند نمایندگی و تاریخ شروع و پایان نمایندگی

  کامل کردن اطالعات سال مالی شرکت مورد نظر

  تایپ کردن اطالعات متن اساسنامه و اظهارنامه و شرکتنامه

مراحل بعد از تایید نام شرکت

ارسال مدارک تقاضای ثبت شرکت مورد نظر به وسیله ی پست:

بعد از پذیرش و ثبت اینترنتی از طریق سایت مورد نظر و دریافت تاییدیه ی پذیرش آن ، می بایست نسخه اصلی صورت جلسات تنظیمی را امضا کرده و به وسیله ی پست به صورت سفارشی به آدرس مربوطه ارسال نمایید

با ارسال مدارک ذکر شده امکان دارد سه حالت برای شما اتفاق بیفتد، 1.نقص پرونده 2 .رد پرونده 3 .صدور آگهی

حاضر شدن متقاضی در اداره ثبت اسناد بعد از آنکه درخواست ثبت کردن شرکت مورد نظر در 2 نسخه همراه با ضمائم تحویل مسئول ثبت شد یک نسخه از آن در پرونده ضبط می گردد و مندرجات آن را در دفتر ثبت شرکت ها به ثبت می رسد و مسئول مربوطه نسخه دوم را با درج تاریخ و شماره ثبت بعد از امضا و مهر به فرد متقاضی تحویل میدهد و سپس صاحبان امضا مجاز ، دفتر مربوطه را امضاء می نمایند . ثبت در دفتر مربوطه مانند ثبت سند در دفترخانه های اسناد رسمی می باشد

درج نمودن آگهی در روزنامه های رسمی جمهوری اسالمی ایران

درج آگهی ثبت شرکت مورد نظر در روزنامه های رسمی ، آخرین مرحله برای ثبت شرکت محسوب میگردد

پلمپ دفاتر شرکت: بعد از ثبت شرکت اولین نیاز پلمپ دفاتر است که شامل دو دفتر، یکی دفترکل و دیگری دفترروزنامه است. چراپلمپ دفاتر ضروریست؟ کسی که شرکت ثبت کند و دفاتر پلمپ نکند خاطی محسوب شده و مجبور به پرداخت مالیات به صورت علی الراس خواهد بود.
تشکیل پرونده دارایی: در این موردشما برای شرکت خود پرونده دارایی تشکیل داده و حوزه مالیاتی شما مشخص خواهد شد.تشکیل پرونده دارایی پیش نیاز اخذ کداقتصادی و کارت بازرگانی است.
کداقتصادی: باتوجه به اجباری شدن کداقتصادی در معاملات تجاری،کلیه شرکتها جهت کلیه فعالیتهای اقتصادی خود خصوصا همکاری با ارگانها وادارات دولتی و خصوصی وشرکت درمناقصات ومزایدات ملزم به اخذکداقتصادی و استفاده ازآن در معاملات خود هستند. حدودا یکماه بعد از ثبت باید اقدام به اخذ کد اقتصادی نمایید.
کارت بازرگانی: جهت اجرای فعالیتهای بازرگانی درشرکتهایی که موضوع فعالیت بازرگانی داشته باشند اخذ کارت بازرگانی الزامی است.همچنین درافراد حقیقی و حقوقی که قصد ثبت برند یا لوگوی لاتین دارند نیز باید دارای کارت بازرگانی باشند.
مالیات برارزش افزوده: اگر موضوع فعالیت شرکتی بازرگانی باشد ودر زمینه واردات و صادرات فعالیت نمایند نیاز به ارزش افزوده دارد

ثبت شرکت

از دست دادن، از بین رفتن و یا مفقود شدن مدارک ثبتی شرکت ها یکی از موضوعاتی است که امکان دارد برای هر شرکتی اتفاق بیفتد. در صورت از بین رفتن و یا مفقود شدن مدارک ثبتی شرکت ، می توان برای اخذ المثنی مدارک ثبتی از طریق اداره ثبت شرکت ها اقدام نمود.

نحوه ی درخواست اخذ المثنی مدارک ثبتی شرکت بدین گونه است که : وکیل رسمی دادگستری به همراه فرم مربوط به اخذ المثنی مدارک ثبتی شرکت که باید به امضای کلیه اعضای هیئت مدیره رسیده باشد به انضمام مدارک هویتی تمام اعضاء هیئت مدیره ، به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نموده و پس از واریز فیش و تحویل مدارک تکمیلی جهت اخذ المثنی مدارک ثبتی شرکت اقدام نماید

المثنی مدارک ثبتی شرکت ها شامل موارد زیر می باشد:

1- شرکت با مسئولیت محدود: اساسنامه، تقاضانامه ، شرکتنامه ، صورتجلسه

2- شرکت سهامی خاص: اساسنامه ، اظهارنامه ، صورتجلسه

3- موسسه غیر تجاری: اساسنامه ، اظهارنامه ، صورتجلسه

ثبت شرکت

مشاوره رایگان