ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام ، شرکتی است که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند. این شرکت کامل ترین نوع شرکت سهامی است و برای انجام امور مهمه از قبیل استخراج معادن و تجارت با کشورهای خارج و تاسیس کارخانجات و ایجاد سد ها و بانک ها تشکیل می شود که سرمایه فردی کفاف آن را نمی دهد ، لذا از آن جا که شرکت سهامی عام برای جلب سرمایه های مهم ایجاد می شود ، لازم است تعداد قابل ملاحظه ای شریک گرد هم جمع شوند

چنانچه قصد ورود به بورس و عرضه سهام شرکت به عموم مردم را دارید ، شرکت سهامی عام گزینه مناسبی برای شما خواهد بود. در شرکت سهامی عام ، حداقل شرکا 5 نفر ، حداقل سرمایه 5/000/000 ریال ، حداقل هیئت مدیره یا مدیران 5 نفر و مسئولیت شرکا به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک است.

ثبت شرکت سهامی عام

۱- دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی که بایستی به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد.
۲- دو نسخه طرح اساسنامه تکمیل شده
۳- دو نسخه اظهارنامه ی تکمیل شده
۴- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین
۵- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه (حداقل ۳۵% از ۲۰ % سرمایه تعهد شده)
۶- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
۷- اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار
۸-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام پیشنهادی های و همچنین فیش واریزی مربوطه
مرحله دوم: ( مرحله ایجاد و شرکت های سهامی عام)
۱- دو نسخه اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده باشد.
۲- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین متضمن تصویب اساسنامه تعیین،اعضاء هیئت مدیره،انتخاب بازرسان و روزنامه های کثیرالانتشار
۳- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
۴- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه شرکت(در صورتیکه قسمتی از سرمایه موسسین بصورت غیر نقدی باشد)
۵- اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار(مجوز ثانویه)

مشاوره رایگان