ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص نوعی شرکت سهامی است که سهام آن قابل داد و ستد در بورس اوراق بهادار نیست ولی توسط مردم به راحتی قابل معامله است . هنگام تشکیل چنین شرکتی باید تمام سرمایه آن در موقع تاسیس توسط موسسان تامین و بخشی از سرمایه در بانک سپرده گذاری شده باشد. در شرکت های سهامی خاص ، همانند شرکت با مسئولیت محدود و برخلاف شرکت تضامنی ، مسئولیت هر یک از سهامداران در مورد بدهی های شرکت محدود به مبلغ سرمایه گذاری شده در شرکت است و در صورت عدم کفایت مجبور نیستند اموال شخصی خود را در این راه مصرف نمایند و هریک به نسبت سهام در سود و زیان شریک می باشند.

  • ارائه کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی تمام اعضا
  • گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضاء و بازرسین
  • تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت که به امضاء سهام داران رسیده باشد
  • تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت
  • دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
  • تعیین مدیران و بازرسین
  • در صورت داشتن سهامداران خارجی حقیقی ارائه کپی برابر اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت و وکالتنامه ترجمه شده
  • تنظیم اقرار نامه بازرسان مبنی بر اینکه هیچ نسبتی با مدیران و مدیر عامل شرکت نداشته باشد
  • ارائه اصل وکالتنامه و یا کپی برابر اصل آن
  • ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت 35% سرمایه شرکت
ثبت شرکت سهامی خاص

مشاوره رایگان