ثبت بین المللی علائم تجاری

 ثبت بین المللی علائم تجاری ، با نگرشي بر تاريخچه‌ی كنوانسيون پاریس در خصوص حمايت از مالكيت صنعتي، در مي‌يابيم كه به منظور حمايت از علائم تجاري در سطح بين المللي بموجب كنوانسيون مزبور، صاحب علامت(شخص حقيقي يا حقوقي) مي‌بايست بطور جداگانه تعدادي تقاضانامه را در ادارات كشورهاي مختلف عضو به زبان‌هاي گوناگون با پرداخت هزينه‌هاي متفاوت و صرف زمان طولاني، توديع نمايد.
به همين منظور جهت تسهيل روند ثبت بين المللي و تحصيل حقوق ناشي از آن تعدادي از كشورهاي عضوكنوانسيون پاريس اتحاديه‌ی بين‌المللي را جهت حمايت از مالكيت صنعتي در راستاي كنوانسيون مزبور، تشكيل داده و در آن سيستم مادريد را بعنوان دستورالعمل ثبت بين المللي علائم تجاري تصويب نمودند.
اين سيستم شامل دو معاهده‌ی موافقتنامه‌ی مادريد مورخ 1891 و پروتكل مرتبط با آن مصوب 1989 و هم‌چنين آئين‌نامه‌ی مشترك مي‌باشد. سيستم مادريد درحال حاضر داراي 85 عضو متشكل از كشورها و دفاتر منطقه اي ميباشد.
لازم به توضيح است كه درخواست ثبت بين المللي صرفا” از طريق دفاتر مالكيت صنعتي كشورهاي عضو سيستم مادريد امكان پذير بوده و منوط به ثبت در كشور مبداء مي‌باشد

ثبت بین المللی علائم تجاری
  • مراجعه به آدرس اینترنتی http://www.wipo.int  جهت دریافت اطلاعات مربوط به ثبت و فرم تقاضا(اظهارنامه) و محاسبه‌ی هزینه ها
  • یک برگ نامه‌ی درخواست ثبت بین‌المللی با عنوان اداره‌ی ثبت علائم تجاری با درج اسامی کشورهای مورد نظر.
  • تصویرتصدیق ثبت داخلی نیز می‌بایست ضمیمه‌ی درخواست شود. متقاضیان باید توجه داشته باشند درخواست ثبت(تصویر یا علامت بین المللی) آن‌ها دقیقاً با تصدیق داخلی مطابقت داشته باشد.
  •  ارائه‌ی معرفی‌نامه بر روی سربرگ شرکت یا وکالتنامه‌ی رسمی وكيل براي(اشخاص حقوقی)، مراجعه‌ی مالک علامت یا وكيل ايشان با ارائه‌ی وکالتنامه رسمی براي(اشخاص حقيقي)
  • تکمیل یکی از سه فرم مربوط(MM1, MM2, MM3 که از سایت WIPO گرفته می‌شود)، با توجه به تقاضای ثبت دركشورهاي عضو موافقتنامه، پروتکل یا هردو، در سه نسخه
  •  پرداخت هزینه‌ی ثبت که از طریق پرکردن فرم برآورد هزینه، موجود در سایت مذکور و به فرانک سوئیس تعیین می‌گردد(هزینه‌ی ثبت بين المللي بعد از تسلیم اظهارنامه به اداره‌ی مالكيت صنعتي بر مبنای تعداد طبقات و کشورهای مورد تقاضا به فرانک سوئیس به حساب WIPO قابل پرداخت می‌باشد).

مشاوره رایگان