ثبت اختراع

ثبت اختراع چیست ؟

تعریف اول : حاصل ثمره ،تلاش فکری وذهنی مخترع است که در قالب یک محصول تبلور می شود .

تعریف دوم : اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرایند یا فراورده ای خاص را ارائهه ومشهکلی را در یهکحرفهه ،فن،فناوری،صنعت ومانند انها حل می نماید

به منظور ثبت یک ایده به عنوان اختراع در مرحله ی اول باید با یک جستجوی دقیق در بانک های اختراعات ایران و جهان از این موضوع که آیا این اختراع نمونه مشابهی دارد یا خیر. برای این کار با کارشناسان ثبت شایگان  تماس گرفته و استعلام اختراع شما را چه در ایران و چه در جهان جستجو کرده و نتیجه را به شما اعلام میکنند. 

در صورتی که اختراع شما جدید بود و قابل ثبت بود  در این مرحله شما نیاز دارین که نقشه اختراع خودتون آماده سازی کنید. حتما می بایست از نرم افزار مخصوص طراحی مهندسی استفاده نمایید.

مرحله بعدی نگارش و توصیف کار شما می باشد. بند های مختلفی که طبق قانون باید در بخش توصیف به آن اشاره کرد را یک به یک مورد بررسی قرار داده و اطلاعات اختراع خود را در مورد آن بند ها وارد کنید.

در این مرحله نیاز است به منظور ارائه خلاصه اختراع خود به مخاطبین و موتور جستجو ، خلاصه ای از توصیف اختراع خود را تهیه نمایید. توجه کنید که این توصیف بعدها پس از ثبت در نمایش جستجو قرار خواهد گرفت . پس سعی کنید اطلاعاتی را وارد نمایید که خواننده با خواندن آن به ماهیت اختراع پی ببرند.

نگارش ادعانامه یکی از مهمترین بخش های آماده سازی اطلاعات اختراع می باشد. از آنجا که در صورت سو استفاده از اختراع شما پس از ثبت شدن ، یکی از مواردی که در دادگاهها بسیار به ما کمک میکند تا از حق خود دفاع کنید ادعا نامه اختراع می باشد. لذا حتما سعی کنید نگارش اختراع را به صورت کاملا تخصصی انجام دهید.

وفق ماده 22 و 23 آیین نامه اجرایی قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات متقاضی ثبت باید مدارک ذیل را تهیه و به اداره مالکیت صنعتی تسلیم نماید.

  • اظهارنامه اختراع
  • توصیف مشروح اختراع یا وسیله جدیدی که بررسی آن تقاضا می شود. اختراع مورد ادعای مخترع باید بطور کامل شرح داده شود. در شرح اختراع باید تمام جنبه های اختراع ادعایی بطور وضوح بیان گردد. 
  • نقشه های اختراع . نقشه کامل اختراع باید با مرکب و از روی مقیاس متری تهیه و ذیل نقشه ها توسط متقاضی یا وکیل او امضا و مهر شود. 
  • در صورتی که تقاضانامه توسط وکیل متقاضی تسلیم اداره مالکیت صنعتی شود اصل وکالتنامه یا رونوشت یا فتوکپی برابر اصل شده بایستی ضمیمه اظهارنامه گردد.
  • در صورتی که تقاضای ثبت از طرف شرکت ثبت شده بعمل آمده باشد یک برگ روزنامه رسمی دال بر مدیریت شرکت بایستی به ضمیمه مدارک تسلیم اداره مالکیت صنعتی شود.
  • فتوکپی شناسنامه مخترع یا مخترعین
  • قبض رسید بانکی حق الثبت اظهارنامه تقاضای ثبت اختراع

مشاوره رایگان