تشکیل پرونده مالیاتی چیست؟

هر شرکتی پس از ثبت برای تشکیل پرونده مالیاتی باید در واحد مالیاتی اقدام نماید. به منظور تعیین حوزه مالیاتی و پرونده دارایی باید به نزدیکترین اداره مالیاتی رجوع کند.  چنانچه شرکتی انجام ندهد میبایست دو برابر سرمایه شرکت را جریمه مالیاتی دهد. بهتر از آدرس و کد پستی خود را دقیق به اداره مالیات ارائه شود در صورت نیاز یک تائیدیه پستی از اداره پست گرفته شود. 

با در نظر گرفتن طرح مالیاتی ، بعد از انجام کارهای مالیاتی ، اداره کل مالیات بر درآمد باید از اداره مالیات بر ارزش افزوده استعلام بگیرد تا مفصاحساب مالیاتی را ارائه دهد. با توجه به این مطلب که موضوعات گوناگونی برای استعلام اداره مالیات دارد حتما میبایست در اداره کل مالیات بر ارزش افزوده تشکیل دهد.  

 • کپی و اصل تمامی مدارک شرکت شامل اساسنامه ، اظهارنامه ، شرکتنامه ، تقاضانامه ، روزنامه رسمی ، مهر شرکت
 • چنانچه تغییراتی در شرکت رخ داده باشد کپی و اصل آخرین تغییرات در روزنامه رسمی
 • اصل و کپی مدارک هویتی اعضای شرکت
 • دفترچه مشخصات شرکت
 • گواهی امضا از دفترخانه
 • فیش دو در هزار سرمایه شرکت
 • فیش آب یا برق یا گاز 
 • وکالتنامه از طرف شرکت در صورت عدم حضور مدیر عامل
 • اجاره نامه یا سند مالکیت 
 • تنظیم اجاره نامه باید در دفاتر اسناد رسمی صورت میپذیرد. و کد رهگیری اینترنتی و هولوگرام دار داشته باشد.
تشکیل پرونده مالیاتی
 • مدارک را به حوزه مالیاتی مربوطه ارئه دهید
 • مدارک بررسی و ارزیابی می شود که مورد تایید واقع شود
 • جهت تحویل اسناد و فرم تقاضای کد اقتصادی باید به واحد تشکیل پرونده کد اقتصادی مراجعه کرد.
 • انجام پیش ثبت نام در سامانه کد اقتصادی و پیش ثبت نام انجام شود سپس به حوزه مالیاتی گزارش داده شود
 • با تشکیل پرونده مالیاتی شما یک مودی مالیاتی معرفی می شوید و باید قوانین مالیات را رعایت کنید

 

مشاوره رایگان