نحوه ابطال کارت بازرگانی

ابطال کارت بازرگانی ممکن است اختیاری و یا اجباری باشد ، در صورتی که تخلفی در واردات و صادرات انجام شود ابطال اجباری می باشد و گاهی اوقات شخص نیازی به کارت ندارد وقصد واردات و صادرات ندارد به صورت اختیاری کارت را باطل میکند.

  • اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در صورت انصراف از داشتن کارت بازرگانی می توانند با ارایه مدارک ذیل به اتاق های بازرگانی و تعاون ، اداره کل مقررات صادرات و واردات یا کل بازرگانی استان ها تقاضای ابطال کارت بازرگانی نمایند
اشخاص حقوقی
  • تقاضای شرکت
  • گواهی تسلیم اظهارنامه مالیاتی آخرین سالی که تا آن زمان اظهارنامه مالیاتی آن پذیرفته شده است
  • اظهارنامه ابطالی ثبت دفاتر تجاری
  • صورتجلسه مجمع عمومی برای شرکت های سهامی عام و خاص و تعاونی ها و صورت جلسه هیات مدیره برای سایر شرکت ها
  • تصویر روزنامه رسمی اعلام انحلال شرکت و در صورت انحلال شرکت نیازی به ارایه مدارک مذکور در ردیف های 3 و 4 نمی باشد
  • ارایه اصل کارت بازرگانی

نحوه ابطال کارت بازرگانی اجباری

در صورتی که بعد از صدور کارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می باشد و یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است ، وزارت بازرگانی می تواند رسا” نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون حسب مورد برساند ، لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی ، صنایع یا  اتاق تعاون مشخص گردد باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نماید.(بند 6 ماده 10 مقررات صادرات و واردات ) ضمنا” اشخاصی که مرتکب قاچاق شوند طبق ماده 30 قانون امور گمرکی ایران اگر دارای کارت بازرگانی باشند در صورت محکومیت علاوه بر مجازات های مربوطه  از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا شعب آن در شهرستان ها به طور موقت یا دائم محروم و کارت بازرگانی آنان نیز باطل می شود.

در صورتی که موضوع به دادگاه ارجاع نشده باشد بنا به پیشنهاد گمرک و تشخیص کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اداره کل گمرک ممکن است به صورت موقت یا دایم از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران محروم گردند. در هر حال این اقدام مانع از تعقیب مرتکب در مراجع قانونی نخواهد شد

تبصره 1 : محرومیت از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات قبل از محرومیت برای گشایش اعتبار شده یا حمل گردیده نخواهد بود.(ماده 30 قانون امور گمرکی)

تبصره 2 : به هر جهت ابطال کارت بازرگانی چه بصورت اختیاری و چه به صورت اجباری توسط اداره کارت بازرگانی ، معاونت بازرگانی خارجی و وزارت بازرگانی انجام پذیر است.

مشاوره رایگان